UVJETI POSLOVANJA

Kupac je vezan općim uvjetima koji su na snazi u trenutku kupnje (online narudžbe).
Opći uvjeti poslovanja internetske trgovine vilaviva.hr, koja je u vlasništvu tvrtke Mitmedia d.o.o, sastavljeni su u skladu sa slovenskim Zakonom o zaštiti potrošača (ZVPot) te na temelju preporuka Gospodarske komore Slovenije i međunarodnih standarda za e-trgovinu.

1.Opći uvjeti poslovanja
Opći uvjeti poslovanja (dalje u tekstu Opći uvjeti) Mitmedia d.o.o. (u daljnjem tekstu Društvo) sastavni su dio svih ugovora između Društva i kupaca proizvoda (u daljnjem tekstu i: korisnici) koji posluju s Društvom.
1.1. Odredbe Općih uvjeta primjenjuju se i na sve ponude, predračune, predugovore, pravne i poslovne izjave te ostale usluge koje proizlaze iz poslovanja između Društva i kupca.
1.2. Društvo obaviještava korisnika putem elektroničke pošte, obične pošte, telefona ili na drugi način, dogovoren s korisnikom.
1.3. Radno vrijeme Društva je od 7:30 do 15:30.

2. Primjena Općih uvjeta
2.1. Ovi opći uvjeti sastavni su dio ugovora sklopljenih između korisnika i Društva. Potpisivanjem ugovora ili na drugi način sklapanjem ugovornog odnosa, korisnik se u cijelosti slaže sa sadržajem ovih općih uvjeta i potvrđuje da je u potpunosti upoznat sa sadržajem.
2.2. Ovi opći uvjeti dostupni su na web poveznici: https://www.vilaviva.hr/uvjeti-poslovanja. Upoznavanje s općim uvjetima moguće je i na poslovnoj adresi društva.
2.3. Potpisivanje ugovora smatra se valjanom narudžbom u internetskoj trgovini društva.
2.4. Ovi opći uvjeti obvezuju korisnika samo ako je prije sklapanja ugovora, predračuna, predugovora ili ponude izričito upozoren na njihovo postojanje.

3.Promjene Općih uvjeta poslovanja
3.1. U slučaju promjene općih uvjeta, promjene postaju obvezujuće za korisnika od dana upoznavanja s njima.
3.2. Smatra se da je korisnik upoznat s promjenama u trenutku objave promjene na web stranici https://www.vilaviva.hr/uvjeti-poslovanja i nakon potvrde narudžbe. Time se smatra da je korisnik suglasan s izmjenom općih uvjeta.
3.3. Strana koja se ne slaže s izmjenom Općih uvjeta dužna je Društvu u roku od 2 dana od primitka obavijesti o promjeni dostaviti pismenu izjavu o neslaganju. Ukoliko korisnik ne prijavi svoje neslaganje s izmijenjenim uvjetima u navedenom roku, smatra se da se u potpunosti slaže s promjenom.
3.4. Ukoliko korisnik izjavi da se ne slaže s izmijenjenim uvjetima poslovanja, Društvo ima pravo odustati od ugovora.

4.Opće odredbe
4.1. Korisnik je dužan obavijestiti Društvo o svim podacima i činjenicama koje su bitne za zasnivanje i nastavak pravnog poslovnog odnosa (promjena prebivališta ili sjedišta, promjena vlasništva ili pravnog oblika, insolventnost i sl.).
4.2. Društvo prikuplja neke osobne podatke od kupaca. Vrste osobnih podataka, svrhe njihove obrade i pravna osnova za obradu regulirani su dokumentom Politika privatnosti, koji je sastavni dio Općih uvjeta. Kupci se s Politikom privatnosti mogu upoznati na web stranici Društva https://www.vilaviva.hr//politika-privatnosti.
4.3. Društvo je vezano svim izjavama o karakteristikama robe koje su uključene u konkretnu ponudu ili ugovor.
4.4. Društvo zadržava pravo izmjene specifikacija ili podataka iz prethodne točke, bez prethodne obavijesti korisnika, a specifikacije i informacije su obvezujuće samo ako su navedene u ugovoru.

5. Cijene
5.1. Cijene prikazane na web stranici Društva podložne su promjenama bez prethodne najave.
5.2. Cijene su obvezujuće od trenutka kada Društvo pošalje korisniku e-mail u vezi s potvrdom narudžbe. U slučaju da su podaci o cijeni netočni ili se cijene mijenjaju tijekom obrade narudžbe, korisnik ima pravo odustati od ugovora.
5.3. U slučaju dostave proizvoda, standardno pakiranje je uključeno u cijenu proizvoda, a dodatnu transportnu ambalažu i troškove transporta naplaćuje Društvo po cijeni navedenoj u cjeniku Društva ili po cijeni dogovorenoj između Društva i kupca.
5.4. Sve cijene uključuju PDV.

6. Metode plaćanja
6.1. Društvo omogućava sljedeće načine plaćanja za proizvode i usluge:
– Plaćanje preko aplikacije PayPal na račun Društva
– Plaćanje s platnim (bankovnim, odnosno kreditnim karticama (MasterCard, Visa, Visa Electron, BA Maestro)
6.2. Sigurnost osobnih podataka i plaćanja u domeni je pružatelja platnih usluga. Za sve ostalo Društvo koristi odgovarajuća tehnička i organizacijska sredstva kako bi osiguralo sigurnost i povjerljivost osobnih podataka i podataka o plaćanju.

7. Izdavanje računa
7.1. Nakon uspješno izvršene uplate narudžbe, tvrtka šalje kupcu potvrdu za naručenu robu ili uslugu na e-mail adresu koju je kupac naveo prilikom narudžbe na web stranici Društva.
7.2. Dužnost korisnika je pregledati sve podatke i specifikacije narudžbe prije izvršenja narudžbe. Naknadni prigovori na nepravilnost izdanih računa neće biti prihvaćeni.

8. Vlasništvo
8.1. Osim ako ugovorom između Društva i korisnika nije drugačije dogovoreno, Društvo zadržava vlasništvo, autorska i srodna prava na svu dokumentaciju koja je potrebna ili dostavljena u vezi sa sklapanjem i/ili izvršenjem ugovora.

9. Ograničenje odgovornosti
9.1. Značajke proizvoda, vrijeme isporuke ili cijena mogu se promijeniti tako brzo da Društvo ne uspije ispraviti podatke u internetskoj trgovini. U tom slučaju, Društvo će korisnika obavijestiti o promjenama i omogućiti mu odustajanje od narudžbe ili zamjenu naručene robe.
9.2. Fotografije ne jamče svojstva robe. Društvo nastoji pružiti točne fotografije prodanih proizvoda, ali sve fotografije moraju se smatrati simboličnima.
9.3. Društvo zadržava pravo privremenog onemogućivanja pristupa web stranici u slučaju tehničkih problema ili radova na održavanju. U slučaju tehničkih problema, Društvo zadržava pravo otkazati sve narudžbe napravljene tijekom razdoblja tehničkih problema. U takvim slučajevima, Društvo će odmah obavijestiti korisnika o tehničkim problemima i dati upute o daljnjim postupcima. Prije posjete web stranici Društva, korisnik mora na vlastitu odgovornost osigurati sigurnost svojih tehničkih sredstava za pristup web stranici te sigurnost korisničkih imena i lozinki na web stranici.
9.4. Društvo zadržava pravo iznimno odustati od izvršenja narudžbe u slučajevima kada naručeni proizvodi više nisu dostupni, ako postoji povećan rizik platežne sposobnosti kupca ili ako postoji očita pogreška u cjeniku. U svim takvim i sličnim slučajevima, kupac će biti odmah obaviješten o svakom odustajanju od ugovora od strane Društva.
9.5. Društvo zadržava pravo odustati od ugovora ako se utvrdi značajna pogreška sukladno članku 46. Obligacijskog zakonika.

10. Rješavanje pritužbi i sporova
10.1. Za tumačenje ovih uvjeta prodaje ili ugovora sklopljenih između Društva i korisnika primjenjuje se isključivo pravo Republike Slovenije. Ugovorne strane se obvezuju da će sve sporove rješavati sporazumno, a u slučaju iscrpljivanja svih izvansudskih kanala za postizanje sporazuma, za rješavanje spora nadležan je mjesno nadležni sud u Republici Sloveniji prema sjedištu Društva.
10.2. Pružatelj, koji kao pružatelj robe i usluga omogućuje internetsku trgovinu na području Republike Slovenije, na svojim internetskim stranicama objavljuje elektroničku poveznicu na platformu za online rješavanje potrošačkih sporova (SRPS). Platforma je dostupna potrošačima na linku: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HR. Navedena uredba proizlazi iz Zakona o izvansudskom rješavanju potrošačkih sporova, Uredbe (EU) br. Uredba (ES) br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o online rješavanju potrošačkih sporova i izmjenama i dopunama Uredbe (ES) br. 2016/2004 i Direktivom 2009/22 / ES.
10.4. Društvo djeluje u skladu s važećim zakonima o zaštiti potrošača. Društvo nudi učinkovit i povjerljiv sustav rješavanja pritužbi. Prigovor se mora poslati na e-mail adresu info@vitalmarket.hr.
10.5. Društvo će klijentu potvrditi primitak u roku od 5 radnih dana od zaprimanja prigovora te obavijestiti klijenta o tijeku i trajanju žalbenog postupka.

11. Odustajanje Društva od ugovora
11.1. U slučaju kršenja uvjeta ugovora ili ovih općih uvjeta od strane kupca, Društvo ima pravo odustati od ugovora bez daljnje obavijesti korisnika. U tom slučaju, Društvo vraća sve uplaćene iznose na transakcijski račun kupca.
11.2. Društvo ima pravo odustati od ugovora ako korisnik ne ispuni svoje obveze, ako korisnik dostavi Društvu lažne podatke koji otežavaju ili onemogućuju ispunjenje ugovora i ako ne plati svoje obveze iz ugovora i ovih Općih uvjeta.

12. Postupak naručivanja
12.1. Kupnja se obavlja odabirom proizvoda u košarici. Kada korisnik odabere proizvod ili proizvode te izvrši narudžbu pritiskom na tipku POTVRDI I ZAVRŠI KUPNJU, internet trgovina automatski „generira – kreira“ i šalje e-mail s detaljima narudžbe (proizvodi, cijene, količine, podaci o korisniku…). To potvrđuje narudžbu, proizvodi će biti poslani što je prije moguće.
12.2. Budući da kupac kupuje dodavanjem proizvoda u košaricu, može ih i ukloniti iz košarice prije kupnje. Proizvod se dodaje u košaricu klikom na gumb “dodaj u košaricu” i proizvod se pojavljuje u košarici. Ukoliko kupujete više proizvoda, ponavljajte postupak dok ne odaberete zadnji proizvod, u suprotnom nastavite kupnju klikom na gumb “nastavi s narudžbom”.
12.3. Otvara se obrazac “Podaci o uplatitelju” u koji možete unijeti odnosno promijeniti adresu za račun i dostavu, u slučaju da ne želite primiti artikl na adresu koju ste naveli prilikom registracije računa.
12.4. Ukoliko šaljete na drugu adresu ispunite obrazac “Dostava na drugu adresu” gdje odaberete način dostave. U rubrici “vaša narudžba” možete ponovno provjeriti odabrane proizvode, iznose i cijene. U obrascu “Načini plaćanja” odabirete način plaćanja. Klikom na gumb “potvrdi i dovrši kupnju” potvrdite i dovršite kupnju.
Na Vašu e-mail adresu primit ćete potvrdu o primitku narudžbe koja je temelj za izradu službenog računa.
12.5. Ako je Vaša narudžba uspješno poslana, na vašoj web stranici bit će prikazan tekst u kojem potvrđujemo izvršenu narudžbu te vas ujedno obavještavamo da ćete primiti e-mail s detaljima vaše narudžbe. Ukoliko nakon izvršene narudžbe želite bilo što promijeniti ili otkazati narudžbu, željene promjene pošaljite na e-mail adresu: info@vilaviva.hr.
12.6. Potvrds nasrudžbe: Nakon izvršene narudžbe kupac će primiti e-mail s potvrdom i detaljima svoje narudžbe na e-mail adresu koju je upisao prilikom narudžbe.
12.7. Promocije i popusti: kupac može ostvariti razne popuste na web stranici na sljedeće načine:
a.) Sistemski sniženi proizvodi
b.) S kodovima za popust
U slučaju da je korisnik imatelj kupona ili promocijskog koda Društva, može ga upotrijebiti i navesti u odgovarajućem polju prilikom kompletiranja narudžbe
Sve akcije i kodovi za popust funkcioniraju na način da se međusobno ne zbrajaju, osim u slučajevima kada je unutar pojedine akcije drugačije navedeno. Za izvršenje naloga korisnik mora ispravno ispuniti sva polja označena crvenom zvjezdicom (ime, prezime, e-mail adresa, ulica i kućni broj, mjesto, poštanski broj i telefonski broj). Obrazac omogućuje kreiranje korisničkog računa, a korisnički podaci su već pohranjeni pri sljedećoj narudžbi.
12.8. Korisnik na odgovarajući način naznačuje želi li ubuduće primati promotivne e-mailove i SMS od Društva.
12.9. Registrirani korisnik u svakom trenutku može pristupiti podacima o sadržaju ugovora i statusu narudžbe na svom korisničkom profilu. Društvo može nazvati kupca na njegov kontakt telefon radi provjere podataka ili uvjeravanja u točnost isporuke.
12.10. Postupak kupnje za pravne osobe je potpuno isti kao i za fizičke osobe, osim što na kraju kupnje upisuje naziv tvrtke i porezni broj tvrtke. Postoje i jednake mogućnosti plaćanja.

13. Uvjeti isporuke
13.1. Za narudžbe (unutar Hrvatske) cijena transportnog pakiranja i dostave iznosi 4,99€. U slučaju narudžbe iznad 60€, nema troškova transportnog pakiranja i dostave.
13.2. Naručena roba, za koju je narudžba izvršena radnim danom do 10 sati, bit će otpremljena istog dana. Naručena roba za koju je narudžbina izvršena na dan odmora ili praznika bit će otpremljena prvi sljedeći radni dan. Proizvodi za koje je na web stranici izričito naveden duži rok isporuke bit će isporučeni u navedenom roku.
13.3. U slučaju narudžbe virtualnog proizvoda u elektroničkom obliku, takav će proizvod biti poslan u roku od nekoliko sati nakon primitka uplate. Takvi proizvodi bit će poslani na e-mail adresu navedenu u trenutku narudžbe.
13.4. U slučaju da Društvo iz nepredviđenih razloga nije u mogućnosti isporučiti robu u obićajnom roku, kupca će obavijestiti o novom roku isporuke putem navedenih kontakt podataka..
13.5. Društvo u nijednom slučaju ne odgovara za za neisporuku robe iz razloga izvan njegove kontrole.
13.6. U slučaju da kupac ne primi naručenu robu u dogovorenom roku, dužan je pozvati Društvo da ispuni svoje obveze i odrediti dodatni rok za ispunjenje obveza. Ukoliko Društvo ne isporuči ili ispuni svoje obaveze u dodatnom roku, kupac može odustati od sklopljenog ugovora i zatražiti povrat već uplaćenih iznosa za kupnju robe.
13.7. Društvo ne odgovara za kašnjenje ili neisporuku robe u slučaju više sile u skladu s 153. članom Obligacijskog zakona.

14. Preuzimanje robe
14.1. Naručitelj je dužan preuzeti predmet ugovora najkasnije u roku od 14 dana od primitka pisanog zahtjeva Društva.
14.2. U slučaju dostave robe putem partnerske dostavne službe, kupac je dužan preuzeti robu u skladu s uvjetima poslovanja dostavne službe.

15. Promotivni kodovi, odnosno kodovi za popust
15.1. Promotivni kod Društva pruža brojne pogodnosti prilikom kupovine unutar internet trgovine (popusti, darovi pri kupnji, besplatna dostava i sl.). Promotivni kod može se pronaći u raznim oglasima, e-mailovima Društva i u drugim medijima.
15.2. Upotrebljivost promotivnog koda vremenski je ograničena; kod se može koristiti samo unutar vremenskog razdoblja određenog za svaki kod.
15.3. Korisnik može odrediti i potvrditi kod u polju “Kupon (promocijski kod)” u postupku naručivanja. Kada je kod uspješno potvrđen, rezultirajuća vrijednost popusta (ako promotivni kod omogućuje popust) automatski se odbija od vrijednosti narudžbe, a korisnik mora platiti razliku do ukupne vrijednosti narudžbe.
15.4. U okviru jednog postupka nabave odjednom se može koristiti samo jedan promotivni kod.

16. Pravo potrošača na odustanak od ugovora
16.1. Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, potrošač ima pravo obavijestiti Društvo u roku od 14 dana od primitka robe da odustaje od ugovora, a da ne mora navesti razlog svoje odluke. Rok počinje teći jedan dan nakon prijema robe.
16.2. Odustajanje od ugovora potrošač prijavljuje na e-mail adresu prodavatelja info@vilavivat.hr. Potrošač mora jasno i nedvosmisleno izraziti svoju volju da odustane od ugovora.
16.3. U slučaju odustajanja od ugovora, potrošač vraća primljenu robu na adresu Društva (Mitmedia d.o.o., Dolenjska cesta 184, 1000 Ljubljana, Slovenija). Kupac je dužan vratiti robu tvrtki najkasnije u roku od 14 dana od obavijesti o odustajanju od narudžbe.
16.4. Potrošač je odgovoran samo za smanjenje vrijednosti robe ako je smanjenje vrijednosti rezultat rukovanja koje nije nužno potrebno za utvrđivanje prirode, svojstava i funkcioniranja robe. Potrošač mora vratiti proizvod u originalnom pakiranju. Potrošač je dužan vratiti proizvod neoštećen i u istoj količini, osim ako je artikl uništen, oštećen, izgubljen ili se njegova količina smanjila bez krivnje potrošača.
16.5. Ako potrošač odustane od ugovora, tvrtka će vratiti primljena plaćanja bez nepotrebnog odgađanja s istim sredstvom plaćanja kao što je korišteno u izvornoj transakciji, osim ako potrošač nije izričito zatražio korištenje drugog sredstva plaćanja, i ako potrošač zbog toga ne pretrpi bilo kakve troškove.
16.6. Potrošač je dužan navesti svoje osobne podatke (osobno ime i kontakt podatke) zajedno s izjavom o odustanku. Tvrtka vraća kupoprodajnu cijenu i sva ostala plaćanja najkasnije u roku od 30 dana od primitka obavijesti o odustajanju, ali Društvo može zadržati povrat novca do primitka vraćene robe ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je robu stvarno poslao.
16.7. Jedini trošak koji snosi potrošač u vezi s odustankom je trošak povrata robe.
16.8. Potrošač nema pravo odustati od narudžbe u slučajevima navedenim u stavku 5. članka 43.č Zakona o zaštiti potrošača.
16.9. U slučaju da je prilikom narudžbe korišten promotivni kod za popust, potrošaču će se u slučaju odustajanja od ugovora izvršiti povrat novca u obliku novog promotivnog koda. Potrošaču se vraća samo uplaćeni iznos.

17. Odgovornost za stvarne i pravne greške
17.1. Društvo je odgovorno za materijalne nedostatke robe nastale kada rizik od slučajnog uništenja ili oštećenja pređe na kupca. Ovaj trenutak obično nastaje preuzimanjem robe.
17.2. Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon što opasnost prijeđe na kupca, ako su nastali zbog uzroka koji je već postojao. Neznatna stvarna greška se zanemaruje.
17.3. Na prava i obveze iz materijalnih pogrešaka primjenjuju se odredbe članka 37. do 40. Zakona o zaštiti potrošača.

18. Pravna obavijest
18.1. Web trgovina Vitalmarket i svi podaci na njoj, slike artikala, grafički i video elementi na web stranici zaštićeni su i ne smiju se reproducirati ili koristiti bez prethodnog pismenog dopuštenja.

19. Izjava u vezi prehrambenih i medicinskih tvrdnji u opisu proizvoda
19.1. Sve informacije na stranicama internetske trgovine služe samo u informativne svrhe i ni na koji način nisu namijenjene kao zamjena za savjet liječnika ili drugog medicinskog osoblja, niti mogu biti zamjena za odgovarajuću medicinsku skrb.
19.2. Proizvodi i tvrdnje o pojedinačnim proizvodima na ovoj internetskoj trgovini nisu procijenjene od strane državnih institucija i nisu namijenjene liječenju ili sprječavanju bolesti.

Ovi opći uvjeti tvrtke vrijede od 01.01.2023. godine do njihovog opoziva odnosno do donošenja novih općih uvjeta poslovanja društva Mitmedia d.o.o.