MATERIJALNA GREŠKA I JAMSTVO I OSTVARIVANJE PRAVA IZ OVOG NASLOVA


STVARNA GREŠKA
Potrošač može potraživati nedostatke na kupljenoj robi iz jamstva ili iz činjenice materijalnog nedostatka, kako je propisano Zakonom o zaštiti potrošača – ZVPOt. On može podnijeti zahtjev za materijalni nedostatak za svaki kupljeni proizvod koji ima jamstvo ili nema jamstva. Dakle, zbog nedostatka na proizvodu za koji je dano jamstvo, potrošač može ostvariti prava koja proizlaze iz materijalnog nedostatka, a o istom se može odlučiti kada ne želi potraživati jamstvo za proizvod za koji je jamstvo je dano. Zbog materijalnog nedostatka potrošač može prigovoriti na nedostatak prodavatelju u roku od 2 mjeseca od otkrića materijalnog nedostatka, odnosno u roku od 2 godine kada je robu preuzeo kupac. Prilikom ostvarivanja prava iz ovog naslova, potrošač mora detaljnije opisati nedostatak u obavijesti o nedostatku i omogućiti prodavatelju pregled proizvoda. Ako nedostatak nije sporan, trgovac je dužan udovoljiti zahtjevu potrošača u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 8 dana. Međutim, ako postoji spor o nedostatku, trgovac mora dati potrošaču pisani odgovor u roku od 8 dana. Potrošač može po vlastitom nahođenju zahtijevati: otklanjanje kvara, povrat uplaćenog iznosa razmjerno nedostatku, zamjenu robe ili povrat uplaćenog iznosa. Nedostatak je materijalni: ako stvar nema svojstva potrebna za njezinu normalnu uporabu ili za stavljanje u promet; ako stvar nema svojstva potrebna za posebnu namjenu za koju je kupac kupuje, a koja je prodavatelju bila poznata ili mu je trebala biti poznata; ako stvar nema svojstva i svojstva koja su izričito ili prešutno ugovorena ili propisana; ako je prodavatelj isporučio artikl koji ne odgovara uzorku ili modelu, osim ako je uzorak ili model prikazan isključivo u svrhu obavijesti. Prikladnost robe za normalnu uporabu ocjenjuje se u svjetlu normalne robe iste vrste i uzimajući u obzir sve izjave prodavatelja o karakteristikama robe koje je dao prodavatelj ili proizvođač, posebno putem oglašavanja, prezentacije proizvoda ili naznake na samu robu.

JAMSTVO
Potrošač može potraživati jamstvo za proizvode za koje je jamstvo obvezno prema Pravilniku o robi za koju se izdaje jamstvo za besprijekoran rad (UL RS, br. 14/12). Naravno, moguće je da se jamstvo nudi i dobrovoljno za dodatne proizvode ili usluge. Tijekom jamstvenog roka potrošač može od jamca zatražiti: besplatno otklanjanje kvara, ako otklanjanje kvara nije moguće u roku od ukupno 45 dana, potrošač može zatražiti zamjenu za novi besplatni proizvod. Prodavatelj mora biti obaviješten o nedostatku u navedenim rokovima, potrošač mora detaljno opisati nedostatak, prodavatelj mora imati priliku pregledati i procijeniti nedostatak, potrošač mora navesti zahtjev što želi od reklamacije, prodavatelj mora odgovoriti potrošaču u roku od 8 dana – i ako udovoljite zahtjevu i ako se ne slažete s reklamacijom ili jamstvom.

REKLAMACIJA PROIZVODA
Reklamacije na artikl moguće su predajom računa. Ako vaš proizvod ima kvar koji nije posljedica vaše nepravilne uporabe ili. greška nije rezultat vaše radnje, možete nam poslati reklamaciju. Zahtjev pošaljite na e-mail adresu info@vilaviva.si.
U e-mailu nam što jasnije objasnite razlog podnošenja pritužbe, kako bismo što lakše riješili Vaš prigovor. Zatim upišite svoje podatke (ime i prezime i adresu) i kontakt broj na koji ćemo Vas moći obavijestiti o tijeku rješavanja prigovora.
Za oglašeni proizvod pošaljite poštom ili donesite osobno na našu adresu Porodom d.o.o. Dolenjska cesta 184, 1000 Ljubljana. Priložite kopiju računa sa svojim paketom i podacima o proizvodu i opisom. Molimo zapakirajte proizvod u odgovarajuću zaštitnu ambalažu kako bi nam stigao neoštećen.
Kada proizvod sa svom popratnom dokumentacijom stigne na adresu Prodom d.o.o. pregledat će ga odjel za pritužbe. Ovisno o sadržaju opisane pogreške i nalazu razmatranja pritužbe, kontaktirat ćemo Vas u najkraćem mogućem roku i obavijestiti Vas o daljnjem postupku. Tijekom postupka, služba za reklamacije vam može ponuditi popravak proizvoda, zamjenu proizvoda ili povrat kupovne cijene, uključujući troškove dostave nastale prilikom narudžbe.