PRAVILA NAGRADNE IGRE: Prodom d.o.o. (u daljnjem tekstu organizator), sa sjedištem na adresi Dolenjska cesta 184 u Ljubljani, registriran pri Okružnom sudu u Ljubljani (matični broj 1/41820/00 od 20.04.2005., PDV identifikacijski broj: SI40949699), organizira nagradnu igru s tzv. „VELIKA VALENTINOVA NAGRADNA IGRA“. Nagradna igra će se održati od 24. siječnja 2022. do 14. veljače 2022. u EU. Nagradna igra će se odvijati isključivo na društvenim mrežama Facebook i Instagram, putem organskih objava i promoviranih oglasa pod nazivom „VELIKA VALENTINOVA NAGRADNA IGRA“.

Sudjelovanje u nagradnoj igri moguće je upisom u bazu sudionika izvlačenja i to sa svojim podacima: Ime i Prezime te e-mail adresa na web stranici: Vilaviva.si/velika-nagradna-igra.

Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici potvrđuju da su upoznati s pravilima nagradne igre te prihvaćaju i slažu se s njima. U nagradnoj igri će sudjelovati svi koji su predali svoju prijavu tijekom nagradne igre na gore navedenim stranicama.

Pojedinac može sudjelovati u nagradnoj igri jednom. Organizator će razmotriti sve prijave primljene do 13. veljače 2022. godine.

Organizator ne može prihvatiti odgovornost za izgubljene, zakašnjele ili nepotpune prijave te će se smatrati nevažećim. Na kraju nagradne igre održava se izvlačenje. Izvlačenje će se održati 14. veljače 2022. u 10.00 sati. Izvlačenje će obaviti organizator u svom poslovnom prostoru. Izvlačenje će provoditi komisija od 3 člana.

Vrijednost glavne nagrade je bon u vrijednosti od 100 €, koji dobitnik dobiva za kupnju u Vilaviva.si online trgovini, za bilo koji proizvod ili više proizvoda po vlastitom izboru.

Organizator će nasumično izvući dobitnika među svim sudionicima nagradne igre. Izvlačenje se vrši jednom. Ako za nagradu bude izabran dobitnik koji ne ispunjava uvjete za sudionika u nagradnoj igri ili ne ispunjava uvjete za primanje nagrade, izvlačenje se neće ponoviti, nagrada se neće dodijeliti, a iznos će biti prebačen u sljedeći nagradni fond. Ždrijeb je konačan. Reklamacije na izvlačenje nisu moguće. Organizator ne snosi odgovornost za nečitke ili na neki drugi način netočne ili nepotpune obrasce, te takav sudionik ne može postati pobjednik.

Ako pojedinac u cijelosti i u potpunosti ne ispuni gore definirane obveze, smatra se da ne ispunjava uvjete za dobivanje nagrade temeljem ovih Pravila. Dobitnik će biti obaviješten o nagradi putem društvenih mreža Facebook i Instagram isti dan kada i izvlačenje.

U sklopu obavijesti o primitku nagrade, dobitnik će biti obaviješten o datumu do kojeg može preuzeti nagradu, a koji neće biti kraći od 10 dana. Ako se dobitnik ne odazove pozivu organizatora u roku od 20 dana od izvlačenja, smatra se da ne želi primiti nagradu i time gubi pravo na nagradu, a organizator više neće biti dužan isplatiti nagradu i oslobođen je svih obaveza. Nagrada nije prenosiva. Djelatnicima Prodoma d.o.o. i članovima njihove uže obitelji zabranjeno je sudjelovanje u ovoj nagradnoj igri. Nagradna igra će biti objavljena na našim Facebook i Instagram stranicama: Vilaviva.

Dobitnik će morati platiti akontaciju poreza na dohodak sukladno važećem Zakonu o porezu na dohodak i Zakonu o poreznom postupku.
Osobni podaci sudionika nagradne igre koriste se za provođenje nagradne igre tvrtke Prodom d.o.o. Podaci se čuvaju za vrijeme trajanja nagradne igre, a tvrtka ih nikome ne prosljeđuje.

Sudionici nagradne igre suglasni su da će Prodom d.o.o. njihove podatke koristiti u marketinške svrhe, do opoziva. Dobitnik je suglasan da tvrtka Prodom d.o.o. koristi svoje ime i prezime i e-mail adresu za potrebe promocije svoje ponude, informiranja o novitetima te dostave aktualnih i povoljnih ponuda, pri čemu je dobitnik dao tu suglasnost prilikom prijave za nagradnu igru.
Ako dobitnik ne potpiše suglasnost, gubi pravo na nagradu. Tvrtka ima pravo podatke o dobitniku proslijediti agenciji za oglašavanje. Tvrtka zadržava podatke do vašeg opoziva, a pojedinac također ima pravo pristupa svojim osobnim podacima i izdavanje potvrde o tim podacima, pravo na ispravak, brisanje, prijenos i ograničavanje obrade svojih podataka s tvrtkom i žalbu na povjerenik za informiranje.

Opoziv ne utječe na zakonitost obrade osobnih podataka na temelju privole prije njenog opoziva. Pojedinac može podnijeti zahtjev na e-mail adresu info@vilaviva.si

Tvrtka Prodom d.o.o., izričito izjavljuje da društvene mreže Facebook i Instagram ni na koji način ne sudjeluju u nagradnoj igri, ne promoviraju nagradnu igru, ne upravljaju njome, ne podržavaju je ili na bilo koji drugi način sudjeluju na zdrav način.